Høvdingegården i Hårlev

 

Byggegrunde fra 666,- pr. m2 inkl. moms og alle afgifter !

 

Nyt spændende boligområde i Hårlev, ud til byens hovedgade, kun 500 meter fra stationen, nu er det muligt at reservere sig en byggegrund til senere bebyggelse.

Projektet sættes i søen nu, inden endelig udstykning finder sted, så der er alle muligheder for at sikre sig en grund med den beliggenhed og på den størrelse, man kan ønske sig.

De indtegnede skel er foreløbige og kan flyttes efter kundens ønske.

 

Klik hér for brochure omhandlende nøglefærdige boliger

 

I samarbejde med Stevns kommune udarbejdes der i løbet af 2015 en lokalplan for området. Hovedlinierne er allerede fastsat i Kommuneplanen i 2008, hvor hele området kom med i byplanlægningen som fremtidigt boligområde.

Området disponeres med forholdsvis store grunde, ingen mindre end 750 m2, og med store grønne områder jævnt fordelt over udstykningen. Cirka midt på området etableres bassiner til forsinkelse af det regnvand, de fremtidige boliger og befæstede områder vil aflede. Bassinerne vil fremtidigt sikre området et spændende dyreliv.

I markskellet mod vest fjernes den eksisterende høje beplantning, og der etableres i stedet et lavere beplantningsbælte, evt. på mindre vold.

Det er sælgers tanke, at boligerne i dette område kan opføres med fremtidssikre vedvarende energiløsninger og spændende materialevalg.


Se området på Google Maps hér

Lokalplanen har til hensigt, at området etableres som et attraktivt boligområde med let og tryg adgang for bløde trafikanter, anvendelige og rekreative fællesarealer med lavt vedligeholdelsesbehov samt mulighed for rekreativt brug af regnvand i åbne overfladebassiner.

Der vil kunne etableres jordvarmeanlæg, og integreres solcellepaneler, regnvandet fra tage bruges i toiletter, vaskemaskiner og i haver mens vejvandet afledes i sivegrøfter og i de rekreative og store regnvandsbassiner.

Det er med andre ord muligt, at sikre sig en bolig med lave driftsomkostninger til opvarmning, el og varmt vand.

Området udlægges primært til parcelhuse, åben lav bebyggelse, med en bebyggelsesprocent på 30, dog vil nogle områder kunne anvendes til dobbelthuse, tæt lav bebyggelse.

Vejene i området bliver private veje, og grundejerne stifter en grundejerforening, der står for vedligeholdelsen af de fælles områder.

I perioden 1. oktober til 31. december 2015 vil nogle parcelhusgrunde kunne reserveres til en pris på kr. 495.000,- pr. 750 m2. Beløbet er inkl. moms og tilslutningsafgifter.

Betingede købsaftaler udfærdiges, og der deponeres kr. 50.000,- ved underskrift. Samtidig stilles uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummen. Købsaftalen er fra sælgers side betinget af, at tilslutningen er så stor, at udstykningen at første etape på 10 grunde kan sættes i gang.

Overtagelse og påbegyndelse af byggeri forventet fra 2. kvartal 2016 og løbende.

 

Har du lyst til at vide mere om dette spændende område, så tøv ikke, men ring til

 

Ejendomsmægler Lene Juul, tlf. 40 45 05 68.