Høvdingegården og Abildvænget

HovdingegaardennyA4
Nyt spændende boligområde i Hårlev, ud til byens hovedgade, kun 500 meter fra stationen.
Reservér eller køb din grund nu og få del i denne grønne udstykning.

Projektet er sat i søen sommeren 2016, og der er stadig attraktive grunde med forskellig størrelse og beliggenhed at få.

De indtegnede skel er foreløbige og kan flyttes efter kundens ønske.

 

Klik hér for brochure omhandlende nøglefærdige boliger

 

I samarbejde med Stevns kommune blev der i løbet af 2015 udarbejdet en lokalplan for området. Hovedlinjerne er allerede fastsat i Kommuneplanen i 2008, hvor hele området kom med i byplanlægningen som fremtidigt boligområde.

Området disponeres med forholdsvis store grunde, ingen mindre end 750 m2, og med store grønne områder jævnt fordelt over udstykningen.

Cirka midt på området etableres bassiner til forsinkelse af det regnvand, de fremtidige boliger og befæstede områder vil aflede. Bassinerne vil fremtidigt sikre området et spændende dyreliv.
I markskellet mod vest er den eksisterende høje beplantning fjernet og der er allerede etableret et lavere beplantningsbælte på en mindre vold. Det er sælgers tanke, at boligerne i dette område kan opføres med fremtidssikre vedvarende energiløsninger og spændende materialevalg.

 

Se området på Google Maps hér

 

Lokalplanen har til hensigt, at området etableres som et attraktivt boligområde med let og tryg adgang for bløde trafikanter, anvendelige og rekreative fællesarealer med lavt vedligeholdelsesbehov samt mulighed for rekreativt brug af regnvand i åbne overfladebassiner.

Der vil kunne etableres jordvarmeanlæg, og integreres solcellepaneler, regnvandet fra tage bruges i toiletter, vaskemaskiner og i haver mens vejvandet afledes i sivegrøfter og i de rekreative og store regnvandsbassiner.
Det er med andre ord muligt, at sikre sig en bolig med lave driftsomkostninger til opvarmning, el og varmt vand.

Området udlægges primært til parcelhuse, åben lav bebyggelse, med en bebyggelsesprocent på 30, dog vil nogle områder kunne anvendes til dobbelthuse, tæt lav bebyggelse.
Vejene i områd3dhovdingelilleet bliver private veje, og grundejerne stifter en grundejerforening, der står for vedligeholdelsen af de fælles områder. Vejen, som går igennem Etape 1, er blevet døbt Abildvænget og ligger i naturlig forlængelse af Høvdingegårdens adgangsvej.

Det er muligt at reservere parcelhusgrunde til en pris på kr. 495.000,- pr. 750 m2. Beløbet er inkl. moms og tilslutningsafgifter.

Betingede købsaftaler udfærdiges, og der deponeres kr. 50.000,- ved underskrift. Samtidig stilles uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummen.

Der er allerede nu stor tilslutning og interesse for Etape 1 og i denne sensommer er halvdelen af grundene enten solgt eller reserveret.

 

Det er muligt at følge med i udviklingen på vores Facebook-side "Høvdingegården udstykning". Her kommer der jævnligt nyheder omkring salg, billeder og man har mulighed for at møde sine måske-kommende naboer.

Har du lyst til at vide mere om dette spændende område, så tøv ikke, men ring til:

Ejendomsmægler Lene Juul, tlf. 40 45 05 68.

arrow
arrow