Vi har uddannede banefolk med de nødvendige kurser, bl.a. SR-arbejdsledere, ligesom lovpligtige kurser som Vejen som Arbejdsplads også er på plads. Og vi er naturligvis aut. kloakmester.

 

Vi tilbyder:

 • Kloakering, nyanlæg og reparation
 • Energivejledning, læs mere her
 • Udstykninger og vejanlæg
 • Grøftegravning og oprensning
 • Rendegraver, minigravere og større gravemaskiner
 • Kabelsøgning og fejlsøgning og reparation
 • Maskintransport og udlejning af container
 • Boligbyggeri, om- og tilbygninger
 • Erhvervsbyggeri, nybyg og om- og tilbygninger
 • Snerydning med plov, traktor og sneslynge
 • Boligbyggeri, om- og tilbygninger
 • Værksted for både store og små entreprenørmaskiner

 • Servicebil med alt det nødvendige værktøj til at hjælpe ude på pladsen

 

I samarbejde med "Videncenter for energibesparelser i bygninger"/Teknologisk Institut, er Lene Juul nu blevet certificeret energivejleder.

Det betyder, at vi nu kan tilbyde at gennemgå din bolig med henblik på at finde ud af, hvilke renoveringsarbejder, der kan udføres med henblik på energibesparelser.

En gennemgang af muligheder kan naturligvis udmønte sig i en aftale om, hvilke arbejder boligejeren ønsker tilbud på at få udført, og beregningen vil vise, hvor meget der er at spare ved en energirenovering - både på varmeregningen og på Co2-regnskabet.

En gennemgang hos os betyder et tjek på isolering, gulv, evt. kælder, tag, facader og måske også en snak om udskiftning af varmekilde og supplement med en form for vedvarende energi.

 

I forbindelse med flytningen til ErhvervsCenterStevns er der indrettet værksted til servicering af firmaets maskinpark, men værkstedet tilbyder også sine ydelser til borgere og andre firmaer i Hårlev og nærområdet i øvrigt.

Jan Damstedt Jensen går aldrig af vejen for specielle eller vanskelige opgaver, hvad enten det drejer sig om komplekse byggeopgaver på vanskelige grunde eller komplicerede ledningsbrud. Tværtimod. Og skulle der komme en kunde, som står og mangler et endnu ikke opfundet redskab, en specialmaskine eller et køretøj til en helt bestemt opgave - ja, så tænder de innovative kontakter hos Jan, og opfinderen går i gang.